Att internet har blivit mer och mer viktigt i människans liv är det väl ingen som undgått. Idag kan det mesta göras över nätet, man shoppar, betalar räkningar eller umgås genom sociala medier. Som det är nu är bredbandet utbyggt till 95 % i alla större städer men hur ser det ut på landsbygden?

Glesbygden görs mer attraktiv

Många politiker idag ser det som en stor fråga att alla ska ha tillgång till bredband. Landsbygden, som ibland har långa avstånd, är mer beroende av en stabil och snabb uppkoppling än städerna. Detta kan i förlängningen göra att glesbygden blir mer attraktiv att flytta till om möjligheten att ha en bättre kontakt utåt ökar.

En sak för regeringen

Den förra regeringen la ett förslag om att 90 % av befolkningen skulle ha tillgång till ett snabbt bredband senast år 2020. Detta gynnar Sverige vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Man menar även att en hög användning av IT och internet bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle som därmed kan slå sig in på den internationella marknaden.

Arbete med utbyggnad av bredband

Nya system utvecklas

Går det då att få bredband till alla? Några av de stora aktörerna på marknaden arbetar idag med nya system som ska ge möjligheten att få ut bredband till landsbygden. Ett alternativ är ett trådlöst system som är under utveckling men provas i Skellefteå. Än är hastigheten bara 26 Mbit/s men strävan är att alla ska ha 100 Mbit/s innan år 2020.