Utvecklingen av bredband är något som haft stor effekt på hur vi lever vårt liv. Snabbt internet något som de flesta stadsbor i västvärlden räknar med och även blivit beroende av. Idag finns det flera möjligheter för den som vill skaffa sig bredband till ett hus på landet och det är något vi ska titta närmre på i den här artikeln. Kort sagt kan man säga att bredband för många innebär frihet att både bo och arbeta där man har lust.

Olika typer av bredband

Bredband är en term som används lite slarvigt i vissa sammanhang och det är inte många som vet exakt vad det innebär förutom att det har att göra med snabbt internet. Inom EU brukar man definiera bredband som hastigheter på över 256 kbit/ vilket faktiskt inte längre är särskilt snabbt. För att det ska vara lönsamt att bygga ut bredbandet med till exempel installation av fiber krävs att många använder det. Därför ligger man efter utanför storstäderna. Däremot har mobila varianter bredband på landsbygden länge varit vanligt.

På vissa håll i landet går gårdar och andra utspridda hushåll samman i bredbandsföreningar som förhandlar sig till bra priser på bredband från företag som gräver ner kablar som möjliggör lika höga hastigheter som i städerna. Det kan dock kosta 10 000 kronor eller mer för ett hushåll. De flesta räknar med att det är en investering som höjer värdet på huset. De som bor riktigt ensligt har möjlighet att få bredband via satellit.

Fördelar med bredband på landet

I många branscher blir man mindre och mindre beroende av fysiska arbetsplatser. Det har den effekten att vissa som tidigare behövt bo i en stad, nära jobbet, istället kan bosätta sig på landet. I framtiden räknar man med att detta kan göra vår landsbygd levande igen. För de enskilda hushållen innebär utvecklingen att även de som bor lite avsides kan ta del av samma utbud av nyheter och underhållning, lika snabbt, som stadsbor.

Nackdelen med att bo på landet är, menar många, att man blir lite avskärmad och inte kan hänga med på samma sätt som de som bor i tätorter. Bredband överbrygger denna distansering och är väldigt efterlängtat. Kan man sköta sin ekonomi, sina inköp och tillgodose sina behov av underhållning och även arbeta online minskar dessutom behovet av bilar och kollektivtrafik. Man kan helt enkelt stanna längre på landet och ändå få livet att fungera. Det är även bra för semesterfirande stadsbor med sommarstuga.

Bredband skapar möjligheter

Bredband åt alla

Bredband har redan förändrat stadslivet. Många väljer till exempel att röra sig i staden utifrån var det finns fritt wifi. Nästa stora it-revolution är den pågående utbyggnaden av bredband på landsbygden. Det är frihet i en liten ask för såväl inbitna landsbygdsbor som för alla som firar semester ute i obygden. Man ska dock vara medveten om att det kan kosta en hel del pengar att få en riktigt snabb uppkoppling till ett hus på landet.